Toelatingscriteria

Er gelden een aantal wettelijke criteria om in een woonzorgcentrum te mogen wonen.

Indicatie

Zorggroep de Vechtstreek is gebonden aan landelijke regelgeving. Volgens de wet heeft u een indicatie nodig waarin staat welk zorgzwaartepakket  u hebt.

Om te kunnen verhuizen naar de somatische afdeling van een woonzorgcentrum, heeft u ZZP 4 nodig met grondslag somatiek. Verandert uw zorgvraag, dan kunt u tot en met ZZP 6 blijven wonen in het woonzorgcentrum.

Om te kunnen verhuizen naar de psychogeriatrische afdeling heeft u een ZZP 4 of 5 nodig met grondslag PG. Tot ZZP 7 kunnen we de juiste psychogeriatrische zorg blijven leveren (dit geldt alleen als cliënten al bij ons wonen, we huizen geen cliënten in met ZZP 7). Veel PG-bewoners hebben naast een ZZP ook een BOPZ-indicatie (Wet Bijzondere Opnemeningen Psychiatrische Ziekenhuizen).

Overplaatsing

Als uw zorgvraag zo groot wordt, dat we u geen verantwoorde zorg meer kunnen bieden in het woonzorgcentrum, kan het zijn dat u naar een andere, gespecialiseerde instelling moet verhuizen. In de praktijk komt dit weinig voor omdat in De Aa zowel aanvullende psychische als somatische zorg wordt aangeboden. U verhuist dan binnen de Aa, naar PG-afdeling De Eendracht of verpleegunit De Danne.

Criteria voor overplaatsing naar de De Eendracht (PG) zijn:

Criteria voor overplaatsing naar de somatische afdeling De Danne zijn:

Criteria voor overplaatsing naar een verpleeghuis zijn: